Career 2018-11-25T22:18:29+00:00

We are hiring

Energo-Remont is always looking for increasing and improving its team.

Actually the following position are available:

Welder

Installator

Send your CV

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego zespołu, pobierz poniższy kwestionariusz osobowy, wypełnij i prześlij nam na adres e-mail: biuro@energoremont.pl

POBIERZ FORMULARZ

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

– Administratorem Danych Osobowych jest Energo-Remont Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Suchej 15 w Gdańsku (80-531).
– Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
– Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
– Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego Urzędu ds. ochrony danych osobowych.
– Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
– Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).
– Dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji.